Upit Wollstonecraft Mary, pronađeno natuknica: 7

Wollstonecraft, Mary

Wollstonecraft [wu'lstənkrα:ft], Mary, engleska društvena kritičarka (London, 27. IV. 1759 – London, ...

Shelley, Mary Wollstonecraft

Shelley [še'li], Mary Wollstonecraft (rođena Godwin), engleska književnica (London, 30. VIII. 1797 – ...

Anočić, Saša

Anočić, Saša, hrvatski glumac, kazališni redatelj i dramski pisac (Osijek, 19. V. 1968 – Zaprešić, 4. V. 2021). ...

feminizam

feminizam (franc. féminisme, prema lat. femina: žena), društveni pokret i svjetonazor koji se zalaže ...

Godwin, William

Godwin [gɔ'dwin], William, engleski politički filozof i pisac (Wisbech, Isle of Ely, 3. III. 1756 – ...

Shelley, Percy Bysshe

Shelley [še'li], Percy Bysshe, engleski književnik (Field Place, kraj Horshama, Sussex, 4. VIII. 1792 ...

Šoljan, Nada

Šoljan, Nada, hrvatska prevoditeljica (Beograd, 7. I. 1931). Diplomirala 1955. anglistiku i jugoslavistiku ...