Upit Wright Richard, pronađeno natuknica: 7

Wright, Richard

Wright [rạit], Richard, američki književnik (Natchez, Missouri, 4. IX. 1908 – Pariz, 28. XI. 1960). ...

Abrahams, Peter

Abrahams [ẹi'brə62672æmz], Peter, južnoafrički pisac (Vrededorp kraj Johannesburga, 19. III. 1919 – Rock ...

etika

etika (prema grčkom ἠϑıϰός: moralan, ćudoredan), skup načela moralnoga (ćudorednog) ponašanja nekoga ...

metaetika

metaetika (meta- + etika), grana etike koja se pod tim imenom pojavila pol. XX. st. u anglosaskom govornom ...

Pink Floyd

Pink Floyd [piŋk fl61531id], engleski rock-sastav, osnovan 1965. u Londonu. Prvu postavu činili su gitarist ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...

zrakoplovstvo

zrakoplovstvo (avijacija), svi zrakoplovi, ljudstvo, oprema i aktivnosti vezani uz civilno ili vojno ...