Upit a priori, pronađeno natuknica: 26

a priori

a priori [~ ~o:'ri:] (lat.: od prijašnjega, otprije). 1. U aristotelovsko-skolastičkoj filozofiji oznaka ...

apofanzis

apofanzis (grčki ἀπόφανσıς: otkrivanje, pokazivanje, prokazivanje), iskaz, tvrdnja, način »očitovanja« ...

a posteriori

a posteriori [~ ~o:'ri:] (lat.: iz potonjega, iz kasnijega, naknadno). 1. Po Kantu, sve ono što u našoj ...

dedukcija

dedukcija (latinski deductio: odvođenje, izvođenje), u logici, zaključivanje iz općega na posebno i ...

homo mensura

homo mensura [ho'mo me:nzu:'ra] (lat. homo: čovjek i mensura: mjera), geslo za relativističku tezu sofista ...

Kant, Immanuel

Kant, Immanuel, njemački filozof (Königsberg, danas Kalinjingrad, 22. IV. 1724 – Königsberg, 12. II. 1804). ...

novopozitivizam

novopozitivizam, filozofski smjer i pokret koji se razvio u prvoj polovici XX. st. s nakanom da osnuje ...

ontologija

ontologija (onto- + -logija), znanost o biću kao biću ili znanost o bitku bivstvujućeg kao takvom; temeljna ...

Petronijević, Branislav

Petronijević, Branislav, srpski filozof i psiholog (Sovljak kraj Uba, 25. XI. 1875 – Beograd, 4. III. 1954). ...

postulat

postulat (lat. postulatum: zahtjev). 1. U filozofiji, stav koji se smatra ispravnim unatoč tomu što ...

(1)  2  3