Upit a. c, pronađeno natuknica: 1410

Abraham a San(c)ta Clara

Abraham a San(c)ta Clara [a'~ a: sa'n(k)ta: kla:'ra:] (pravo ime Johann Ulrich Megerle), austrijski ...

a conto

a conto [~ ko'~] (talijanski), na račun, na ime (kratica a. c.); djelomično plaćanje u korist računa ...

altruizam

altruizam (francuski altruisme, prema autrui: drugi, bližnji, pod utjecajem latinskoga alter: drugi), ...

Carter, Howard

Carter [kα:'tə], Howard, engleski egiptolog (Swaffham, 9. V. 1873 – London, 2. III. 1939). Važna su ...

deizam

deizam (franc. déisme, od lat. deus: Bog), filozofsko-religijsko naučavanje po kojem izvan ovoga svijeta ...

detektivski roman

detektivski roman, pripovjedni žanr smješten obično u područje trivijalne književnosti. Na takvo određenje ...

ekonomika blagostanja

ekonomika blagostanja (engl. welfare economics, prema welfare: blagostanje, dobrobit), smjer ekonomske ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

etika

etika (prema grčkom ἠϑıϰός: moralan, ćudoredan), skup načela moralnoga (ćudorednog) ponašanja nekoga ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|