Upit ab, pronađeno natuknica: 69

ab

ab (hebr.), jedanaesti mjesec židovske građanske i peti vjerske godine (srpanj – kolovoz). Broji 30 ...

AB kultura

AB kultura (akronim od A[cidophilus] + B[ifidobacterium]), ime fermentirana mliječnog proizvoda dobivena ...

ab origine

ab origine [~ ori:'~] (lat.), od početka, od iskona. ...

ab ovo

ab ovo [~ o:'vo:] (lat.: od jajeta), od prvoga početka. Izraz je preuzet od Horacija, koji u djelu De ...

ab urbe condita

ab urbe condita [~ u'rbe ko'ndita:] (lat.: od osnutka grada, tj. Rima), kratica a. u. c., datiranje ...

Dudić, Andrija

Dudić, Andrija (Andreas Dudith, Dudit/h/ius, Sbardellatus, ab /H/orehowicza), hrvatski diplomat i humanist ...

absolutio ab instantia

absolutio ab instantia [~lu:'ci·o ~ ~a'nci·a:] (lat.: odrješenje od suda), presuda kojom se okrivljenik ...

Alan od Otoka

Alan od Otoka (franc. Alain de Lille [al63338' dəli'l], lat. Alanus ab Insulis), francuski filozof, teolog, ...

Anton Dalmatin

Anton Dalmatin (Antonius ab Alexandro Dalmata, Antonius Dalmata Exul), hrvatski protestantski pisac ...

ABB Ltd.

ABB Ltd., multinacionalna kompanija sa sjedištem u Zürichu, Švicarska, nastala 1988. spajanjem švedske ...

(1)  2  3  4  5  6  7