Upit abijetinska kiselina, pronađeno natuknica: 1

abijetinska kiselina

abijetinska kiselina (lat. abies, genitiv abietis: jela), smolna kiselina, triciklički diterpen, C20H30O2, ...