Upit abiotički, pronađeno natuknica: 1

abiotički

abiotički (a1- + -biotički), koji ne pripada svijetu živih bića, u kojem nema života, neživ. ...