Upit abrogacija, pronađeno natuknica: 2

abrogacija

abrogacija (lat. abrogatio: ukidanje), ukidanje ili opoziv kakva zakona ili pravnog propisa drugim zakonom ...

derogacija

derogacija (lat. derogatio, od derogare: opozvati, dokinuti), ukinuće jednoga dijela ranije donesenoga ...