Upit absolutio ab instantia, pronađeno natuknica: 1

absolutio ab instantia

absolutio ab instantia [~lu:'ci·o ~ ~a'nci·a:] (lat.: odrješenje od suda), presuda kojom se okrivljenik ...