Upit acetaldehid, pronađeno natuknica: 10

acetaldehid

acetaldehid (acet- + aldehid) (etanal), CH3CHO, bezbojna, lako hlapljiva tekućina oštra mirisa, vrelišta ...

acetilen

acetilen (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar) (etin), najjednostavniji alkin, CH ≡ CH, plin lakši od zraka. ...

aldehidi

aldehidi (kratica od lat. Alcoholus dehydrogenatus: dehidrogenirani alkohol), organski spojevi s jednovalentnom ...

alkoholno vrenje

alkoholno vrenje (alkoholna fermentacija), biokemijska razgradnja fermentabilnih šećera, uglavnom na ...

liaze

liaze (od grč. λύεıν: osloboditi, odriješiti), skupina enzima koji kataliziraju kidanje kovalentnih ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

piruvat

piruvat (piro- + lat. uva: grožđe), CH3COCOO–, anion pirogrožđane kiseline, koja je jedna od središnjih ...

pivo

pivo, pjenušavo alkoholno piće karakteristična gorka okusa i arome po hmelju, dobiveno alkoholnim vrenjem ...

Scheele, Carl Wilhelm

Scheele [še:'lə], Carl Wilhelm, švedski ljekarnik i kemičar njemačkog podrijetla (Stralsund, pokrajina ...

vino

vino, poljoprivredno-prehrambeni proizvod, dobiven potpunim ili djelomičnim alkoholnim vrenjem masulja ...

(1)