Upit acetilceluloza, pronađeno natuknica: 2

acetilceluloza

acetilceluloza (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar + celuloza) (celulozni acetat), bijeli prah dobiven esterifikacijom ...

celuloza

celuloza (lat. cellula: mala ćelija), bijela vlaknasta tvar netopljiva u vodi i organskim otapalima, ...