Upit adaptacija, pronađeno natuknica: 122

adaptacija

adaptacija (srednjovj. lat. adaptatio: prilagodba). 1. U psihologiji, prilagođivanje ili privikavanje ...

Alan Ford

Alan Ford, junak istoimenoga talijanskoga komičnog stripa o parodijski prikazanim doživljajima skupine ...

arabica

arabica (pučki arebica, rjeđe bosanica ili bosančica), pismo koje su bosanskohercegovački muslimani ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Babaja, Ante

Babaja, Ante, hrvatski filmski redatelj i scenarist (Imotski, 6. X. 1927 – Zagreb, 14. I. 2010). Rođen ...

Baïf, Jean Antoine de

Baïf [ba·i'f], Jean Antoine de, francuski pjesnik (Venecija, 19. II. 1532 – Pariz, potkraj listopada ...

Barbican Theatre

Barbican Theatre [bα:'bikən ϑịə'tə], od 1982., kada je dovršeno, londonsko sjedište kazališne družine ...

Begović, Miroslav

Begović, Miroslav, hrvatski arhitekt (Osijek, 31. VIII. 1925 – Zagreb, 30. VIII. 2004). Diplomirao (1952) ...

Belasco, David

Belasco [bilæ'skou], David, američki dramatičar, kazališni redatelj i glumac (San Francisco, 25. VII. 1853 ...

Brook, Peter

Brook [bruk], Peter, britanski kazališni i filmski redatelj (London, 21. III. 1925 – Pariz, 2. VII. 2022). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >