Upit adend, pronađeno natuknica: 1

adend

adend (lat. addendus: koji se treba dodati) →  zbrajanje ...