Upit adhezija, pronađeno natuknica: 5

adhezija

adhezija (lat. adhaesio). 1. Prianjanje, lijepljenje. 2. U fizici, privlačna međuatomska ili međumolekulska ...

glikobiologija

glikobiologija (gliko- + biologija), grana biologije koja proučava strukturu, biosintezu i biološku ...

kapilarnost

kapilarnost, pojava podizanja ili spuštanja razine tekućina uz rub uskih cijevi (kapilara) uzrokovana ...

kohezija

kohezija (franc. cohésion, prema lat. cohaerere: prianjati, biti povezan), privlačna međuatomska ili ...

ljepila

ljepila (adhezivi), tvari koje služe za lijepljenje (sljepljivanje) materijala, tj. za njihovo spajanje ...