Upit adijabatski koeficijent plina, pronađeno natuknica: 6

adijabatski koeficijent plina

adijabatski koeficijent plina (znak ϰ), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja je jednaka omjeru specifičnoga ...

adijabata

adijabata (prema grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), krivulja koja opisuje ovisnost tlaka o volumenu ...

adijabatski proces

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene ...

Poisson, Siméon Denis

Poisson [pwas61533'], Siméon Denis, francuski fizičar i matematičar (Pithiviers, Loiret, 21. VI. 1781 – ...

specifični toplinski kapacitet

specifični toplinski kapacitet (znak c), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo tvari da pri primanju ...

valovi

valovi, širenje poremećaja kojim se prenosi energija kroz medij, a da se medij kao cjelina ne pomiče. ...