Upit aes, pronađeno natuknica: 4

aes

aes [ạis, kasnolat. e:s] (lat.: bakar, bronca), u antičkoj Italiji, prvotno naziv za bakar, preuzet ...

bakar

bakar (tur. bakır), simbol Cu (cuprum), kemijski element (atomski broj 29, relativna atomska masa 63,546), ...

erar

erar (lat. aerarium: blagajna, riznica, prema aes, genitiv aeris: mjed, bronca, pa novac, /državno/ ...

novac

novac, institucionalizirano sredstvo koje vjerovnik na osnovi društvene konvencije ili zakonske obveze ...