Upit afiks, pronađeno natuknica: 9

afiks

afiks (prema lat. affixus: pričvršćen), jezična jedinica koja se u tvorbi riječi dodaje osnovi da promijeni ...

aplikativna konstrukcija

aplikativna konstrukcija (prema lat. applicare: približiti, dodati), gramatička konstrukcija u kojoj ...

evidencijalnost

evidencijalnost (prema lat. evidentia: očitost, bjelodanost) (osvjedočenost), gramatička kategorija ...

fuzija

fuzija (lat. fusio: izljev, istjecanje). 1. Stapanje, slijevanje, spajanje, udruživanje, ujedinjavanje. 2. ...

homonimija

homonimija (grč. ὁμωνυμία: istoimenost), pojava da se dvije ili više riječi različita podrijetla i različita ...

inverzija

inverzija (lat. inversio). 1. Preokretanje normalnoga redoslijeda, premetanje, okretanje, obrtanje; ...

posvojnost

posvojnost (posesivnost), u lingvistici, semantički odnos dvaju imenskih izraza, od kojih jedan (posjedovano ...

reduplikacija

reduplikacija ili udvajanje (kasnolatinski reduplicatio: udvostručenje), u lingvistici, naziv za morfološku ...

tipološka lingvistika

tipološka lingvistika, grana lingvistike koja proučava empirijski utvrdiva univerzalna obilježja jezičnih ...