Upit agramatizam, pronađeno natuknica: 1

agramatizam

agramatizam (grč. ἀγράμματος: nepismen), općenito govorni poremećaj, tj. nesposobnost i sastavljanja ...