Upit agregatna potražnja, pronađeno natuknica: 3

agregatna potražnja

agregatna potražnja, ukupna potražnja u nekom gospodarstvu, odnosno količina dobara i usluga koju uz ...

multiplikator

multiplikator (kasnolat. multiplicator, od lat. multiplicare: umnožiti, povećati). 1. U ekonomiji, ...

Keynes, John Maynard

Keynes [kẹinz], John Maynard, britanski ekonomist (Cambridge, 5. VI. 1883 – Firle, Sussex, 21. IV. 1946). ...