Upit agregatno stanje, pronađeno natuknica: 22

agregatno stanje

agregatno stanje (agregacijsko stanje), stanje mnoštva molekula neke tvari. Na prvi pogled postoje tri ...

gnojidba

gnojidba (fertilizacija), u poljoprivr. biljnoj proizvodnji naknađivanje hraniva što ih je iscrpila ...

helij

helij (novolat. helium, prema grč. ἥλıος: sunce), simbol He, kemijski element iz skupine plemenitih ...

hlapljenje

hlapljenje, prelaženje tvari iz tekućega u plinovito agregatno stanje bez vrenja, na temperaturi nižoj ...

isparavanje

isparavanje, prijelaz tvari iz tekućeg u plinovito agregatno stanje. Prema kinetičko-molekularnoj teoriji ...

kondenzacija

kondenzacija (kasnolat. condensatio). 1. Zgušnjavanje; zbijanje. 2. U kemiji, reakcija kojom se dvije ...

latentna toplina

latentna toplina (znak λ), toplina koju neka masa tvari mora predati ili primiti iz okoline kako bi ...

led

led, čvrsto agregatno stanje vode nastalo smrzavanjem vode (u kapljevitom stanju) ili vodene pare. Pod ...

ledište

ledište, temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz tekućega u čvrsto agregatno stanje. Ovisi o tlaku, ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički upotrebljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...

(1)  2  3