Upit akcent, pronađeno natuknica: 11

akcent (više značenja)

akcent (lat. accentus). 1. U lingvistici →  naglasak. 2. U glazbi, isticanje jednog tona ili akorda. ...

naglasak

naglasak (akcent). 1. Prozodijska ili suprasegmentna pojava isticanja jednoga sloga, ili više njih, ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Garde, Paul

Garde [gaʀd], Paul, francuski lingvist (Avignon, 18. XII. 1926). Profesor slavistike na sveučilištu ...

Hirt, Hermann Alfred

Hirt, Hermann Alfred, njemački indoeuropeist (Magdeburg, 19. XII. 1865 – Gießen, 12. IX. 1936). U Gießenu ...

Keti

Keti (stariji nazivi: Jenisejci, Jenisejski Ostjaci) starosjedilačka etnička skupina uz srednji i donji ...

proza

proza (kasnolat. prosa < lat. pro[r]sa oratio: izravan govor), u širem smislu, naziv za način izražavanja ...

prozodija

prozodija (lat. prosodia < grč. προσῳδία). 1. U antičkoj metrici, proučavanje različitoga rasporeda ...

Romi

Romi, pripadnici naroda indijskog podrijetla nastanjeni širom svijeta: na području Srednjega istoka, ...

štokavsko narječje

štokavsko narječje, jedno od triju narječja hrvatskoga jezika, a u cjelini pripada srednjojužnoslavenskomu ...

(1)  2