Upit akriflavin, pronađeno natuknica: 2

akriflavin

akriflavin (akri[din] + flavin) (tripaflavin), crvenosmeđi prašak iz skupine akridinskih boja, snažna ...

akridin

akridin (engl. acridine, od lat. acer, genitiv acris: oštar), heterociklička baza, C13H9N, bijela kristalna ...