Upit akropola, pronađeno natuknica: 27

akropola

akropola (grčki ἀϰρόπολıς: gornji grad), u antičkoj Grčkoj dio grada na uzvisini, strmu brijegu, koji ...

Akropola

Akropola →  nova akropola ...

Nova akropola

Nova akropola, kulturna udruga što ju je 1957. u Buenos Airesu (Argentina) osnovao Jorge Angel Livraga ...

Alatri

Alatri [ala:'~], talijanski grad u pokrajini Frosinone, jugoistočno od Rima; 29 496 st. (2011). Sačuvane ...

alkazar

alkazar (španj. alcázar [alka'ϑar] < arap. al-qaṣr: palača, grad < lat. castrum: utvrda, tabor), naziv ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

Atena (grad)

Atena (Atina, novogrčki Αϑήνα, Athēna [aϑi'na], starogrčki Ἀϑῆναι, Ath61571nai), glavni i najveći grad Grčke, ...

citadela

citadela (talijanski cittadella: mali grad, gradić). 1. Tvrđava koja dominira gradom, od stambenih ...

Dodona

Dodona (grč. Δωδώνη, Dōdṓnē), antičko Zeusovo proročište i svetište u Epiru, sjeverozapadna Grčka. Kultno ...

(1)  2  3