Upit akt, pronađeno natuknica: 167

akt

akt (lat. actus). 1. Čin, radnja, djelo. 2. Kod Aristotela i u skolastici akt znači »razvijenu zbiljnost«. ...

Akt iz Chapultepeca

Akt iz Chapultepeca [~ čapultepe'k~], dokument prihvaćen na Sveameričkoj konferenciji o problemima rata ...

deklaratorni akt

deklaratorni akt (lat. declarare: očitovati, objaviti, razjasniti), odluka drž. tijela (presuda, rješenje, ...

konstitutivni akt

konstitutivni akt, odluka drž. tijela (presuda, rješenje, tužba, upravni akt) kojom se izravno zasniva, ...

odgojni akt

odgojni akt, trenutak, razdoblje ili okolnost u procesu odgajanja kada se u interpersonalnom odnosu ...

podzakonski akt

podzakonski akt, vrsta drž. općeg normativnog akta koji je po pravnoj snazi ispod zakona. Podzakonske ...

pravni akt

pravni akt, akt volje koji izaziva pravne posljedice, tj. promjene u ovlaštenjima, pravima i obvezama ...

upravni akt

upravni akt, u formalnom smislu, akt tijela državne uprave koji se donosi u postupku uređenom zakonom. ...

Abdul Medžid I.

Abdul Medžid I. (tur. Abdülmecit [abdylme62721i't], arap. ‘Abd al-Mağīd [63308abdulma62721i:'d]), osmanski sultan ...

Act of Settlement

Act of Settlement [ækt əv se'tlmənt] (Zakon o nasljeđivanju prijestolja), ustavni akt engleskoga Parlamenta ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >