Upit aktinidije, pronađeno natuknica: 1

aktinidije

aktinidije (grč. ἀϰτίς, genitiv ἀϰτῖνος: zraka) (kiwi, kivika), listopadne, dvodomne biljke povijuše ...