Upit aktinometar, pronađeno natuknica: 3

aktinometar

aktinometar (aktino- + -metar) →  pirheliometar ...

piranometar

piranometar (grč. πῦρ: vatra, žar + an-2 + -metar), instrument za mjerenje količine ukupna Sunčeva ...

pirheliometar

pirheliometar (piro- + helio- + -metar) (aktinometar), instrument kojim se mjeri koliko neko zračenje ...