Upit aktivacija, pronađeno natuknica: 13

aktivacija

aktivacija (lat. activatio: pokretanje). 1. Poticanje ili ubrzavanje neke djelatnosti ili procesa (kemijskog, ...

aktivacijska analiza

aktivacijska analiza, analitička tehnika za kvalitativno i kvantitativno određivanje kemijskog sastava ...

čuvstvo

čuvstvo ili emocija, doživljaj ili stanje potaknuto nekim događajem, situacijom u kojoj se nalazimo, ...

elektroencefalografija

elektroencefalografija (elektro- + encefalografija) (kratica EEG), dijagnostička i istraživačka tehnika ...

hormoni

hormoni (grč. ὁρμῶν, particip prezenta od ὁρμ8118ν: pokretati, pobuđivati), tvari koje se nakon specifičnoga ...

komplement

komplement (lat. complementum: nadopuna). 1. Dodatak kojim se što upotpunjuje (npr. praktične vježbe ...

merogonija

merogonija (grč. μέρος: dio + -gonija), u embriologiji, razvoj nekog organizma, odn. aktivacija ili ...

mozak

mozak (znanstv. lat. encephalon), najviši dio središnjega živčanog sustava, u viših mnogostaničnih životinja ...

oplodnja

oplodnja ili fekundacija (prema lat. fecundare: činiti plodnim, rodnim), spajanje gameta suprotnih spolova; ...

partenogeneza

partenogeneza (grč. παρϑένος: djevojka, djevica + -geneza), oblik spolnoga razmnožavanja u kojem se ...

(1)  2