Upit aktivirani kompleks, pronađeno natuknica: 1

aktivirani kompleks

aktivirani kompleks, prema teoriji prijelaznog stanja H. Eyringa i dr., nepostojani međuprodukt (prijelazno ...