Upit aktivnost radioaktivnog izvora, pronađeno natuknica: 5

aktivnost radioaktivnog izvora

aktivnost radioaktivnog izvora (znak A), dozimetrijska fizikalna veličina kojom se opisuje brzina raspadanja ...

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

aktivnost

aktivnost (srednjovj. lat. activitas). 1. Djelovanje, djelatnost, rad. 2. U fizici, aktivnost radioaktivnog ...

dozimetrija

dozimetrija (doza + -metrija), mjerenje i računanje energije koju zračenje predaje tvari, proučavanje ...

Rutherford, Ernest

Rutherford [rʌ'δəfəd], Ernest, britanski fizičar (Nelson, Novi Zeland, 30. VIII. 1871 – Cambridge, 19. X. 1937). ...