Upit aktualizam, pronađeno natuknica: 3

aktualizam

aktualizam (kasnolatinski actualis: djelatan). 1. Filozofski nauk prema kojem je sva zbiljnost u bivanju, ...

Lyell, Charles

Lyell [lại'əl], Charles, škotski geolog, osnivač moderne geologije (Kinnordy, Škotska, 14. XI. 1797 ...

paleoekologija

paleoekologija (paleo- + ekologija), znanstvena disciplina koja proučava međudjelovanje različitih organizama ...