Upit akulturacija, pronađeno natuknica: 3

akulturacija

akulturacija (engl. acculturation, prema culture: kultura), u sociologiji, proces u kojem članovi jedne ...

bikulturacija

bikulturacija (bi- + [a]kulturacija), prihvaćanje dviju kultura u podjednakoj mjeri, ili dvostruka akulturacija, ...

etnologija

etnologija (etno- + -logija: narodoznanstvo), znanost koja proučava ljudska društva i kulture; pritom ...