Upit akumulacija, pronađeno natuknica: 31

akumulacija

akumulacija (latinski accumulatio), prikupljanje, sabiranje, gomilanje određenih dobara, novčanih sredstava ...

Amin, Samir

Amin [ami:’n], Samir, egipatski ekonomist i socijalni teoretičar (Kairo, 4. IX. 1931 – Pariz, 12. VIII. 2018). ...

ekonomski razvoj

ekonomski razvoj, kompleksan proces međusobno povezanih promjena ekon. veličina i njihovih strukturnih ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

eustatičke promjene

eustatičke promjene ili eustatički pokreti (eu- + -statički), polagano (dugotrajno) kolebanje razine ...

fizika zgrade

fizika zgrade, u graditeljstvu, disciplina koja se bavi primjenom fizikalnih zakona pri rješavanju problema ...

Furtado, Celso

Furtado [furta'δu], Celso, brazilski ekonomist i političar (Pombal, Paraíba, 26. VII. 1920 – Rio de ...

hidrološki ciklus

hidrološki ciklus, kruženje vode u prirodi, slijed prelaženja vode iz atmosfere na Zemlju i vraćanje ...

hrvatski narodni preporod

hrvatski narodni preporod, naziv za nacionalni, kulturni i politički pokret u Hrvatskoj 1835–48. Niknuo ...

inducirani potres

inducirani potres (prema lat. inducere: uvoditi, potaknuti), potres izazvan ljudskom aktivnošću: ubrizgavanjem ...

(1)  2  3  4