Upit akut, pronađeno natuknica: 8

akut

akut (prema lat. acutus: oštar). 1. Naziv kojim se označuje ton ili tonski naglasak, oštri ili visoki ...

gravis

gravis (lat. [accentus] gravis: teški [akcent]). 1. U starogrčkom jeziku vrsta tonskoga naglaska koji ...

Ivšić, Stjepan

Ivšić, Stjepan, hrvatski jezikoslovac (Orahovica, 13. VIII. 1884 – Zagreb, 14. I. 1962). Gimnaziju je ...

Litavci

Litavci, baltički (baltski) narod nastanjen najvećim dijelom u Litvi (oko 2,9 milijuna pripadnika). ...

naglasak

naglasak (akcent). 1. Prozodijska ili suprasegmentna pojava isticanja jednoga sloga, ili više njih, ...

oksitona

oksitona (grč. ὀξύτονον), u klasičnoj grč. gramatici, riječ koja ima oštar naglasak (akut) na posljednjem ...

paroksitona

paroksitona (grč. παροξύτονον), u klasičnoj grč. gramatici, riječ koja ima oštar naglasak (akut) na ...

Slovenci

Slovenci, najzapadniji južnoslavenski narod. Većinski su narod u Republici Sloveniji, gdje čine 83,06% ...