Upit alati, pronađeno natuknica: 39

alati

alati (tur. alât < arap. mn. ālāt, jed. āla), oruđa za oblikovanje materijala i izvođenje radnih operacija, ...

alati poljoprivredni

alati, poljoprivredni, u hrvatskom nazivlju pod alatima razumijevamo pomagala za uspješno obavljanje ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

Cerna

Cerna, naselje i općinsko središte 15 km jugozapadno od Vinkovaca; 3791 st. (2011). Leži u nizini (94 m ...

Donji Kraljevec

Donji Kraljevec (madž. Murakiraly), naselje i općinsko središte u Međimurju, 19 km jugoistočno od Čakovca; ...

Drniš

Drniš, grad u Dalmatinskoj zagori, 47 km sjeveroistočno od Šibenika i 24 km južno od Knina; 3136 st. ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

elektroindustrija

elektroindustrija (elektro- + industrija), industrijska grana koja proizvodi sastavne dijelove, sklopove, ...

Karlovac

Karlovac, grad u Pokuplju, 56 km jugozapadno od Zagreba, sjedište Karlovačke županije; 46 827 st. (2011). ...

Kecskemét

Kecskemét [kε'čkεme:t], grad i upravno središte županije Bács Kiskun u srednjoj Madžarskoj; 111 724 st. ...

(1)  2  3  4