Upit alba, pronađeno natuknica: 75

Alba

Alba [a'~] (antička Alba Pompeia), grad u pokrajini Cuneo (Pijemont), sjeverozapadna Italija; 31 341 st. ...

alba

alba (latinski: bijela; skraćeno od alba tunica), donja bijela tunika koju su nosili Rimljani. – U ranokršćansko ...

Alba Iulia

Alba Iulia [a'~ iu'~] (madžarski Gyulafehérvár, njemački Karlsburg, od IX. do XI. st. slavenski Bălgrad), ...

Alba Longa

Alba Longa [a'~ lo'~], najstariji glavni grad Latinskoga saveza na podnožju brda Monte Cavo (antičko ...

Alba, Fernando Álvarez de Toledo

Alba [a'lßa], Fernando Álvarez de Toledo, španjolski vojskovođa i političar (Piedrahita kraj Ávile, ...

De Céspedes, Alba

De Céspedes [~ čε'spedes], Alba, talijanska književnica kubanskog podrijetla (Rim, 11. III. 1911 – Pariz, ...

Cetatea Albă

Cetatea Albă →  belgorod-dnjestrovski ...

linea alba

linea alba [li:'ne·a a'lba] (lat.: bijela crta) →  trbuh ...

Aderca, Felix

Aderca [ade'rka], Felix, rumunjski književnik-pjesnik, prozni i dramski pisac, estetik i kritik, publicist ...

agatis

agatis (grč. ἀγαϑίς: klupko) (Agathis), rod visoka zimzelenog drveća iz por. Araucariaceae. Obuhvaća ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8