Upit aldosteron, pronađeno natuknica: 7

aldosteron

aldosteron (od aldehid i sterol), steroid, C21H28O5, glavni mineralokortikoidni hormon kore nadbubrežne ...

adrenalin

adrenalin (ad- + lat. ren: bubreg), katekolaminski hormon moždine nadbubrežnih žlijezda. Sintetizira ...

bubreg

bubreg (pučki tur. böbrek) (lat. ren), parni žljezdani organ u kralježnjaka koji iz krvi izlučuje mokraću. ...

hormoni

hormoni (grč. ὁρμῶν, particip prezenta od ὁρμ8118ν: pokretati, pobuđivati), tvari koje se nakon specifičnoga ...

kortikosteroidi

kortikosteroidi (lat. cortex, genitiv corticis: kora + steroidi) (adrenokortikalni hormoni), hormoni ...

nadbubrežna žlijezda

nadbubrežna žlijezda (lat. glandula suprarenalis), parna žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, smještena ...

Reichstein, Tadeusz

Reichstein [rại'62179štain], Tadeusz, švicarski kemičar poljskoga podrijetla (Włocławek, 20. VII. 1897 – ...