Upit aldrovanda, pronađeno natuknica: 4

aldrovanda

aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa), mesožderna vodena biljka trajnica iz por. rosika (Droseraceae). ...

Aldrovandi, Ulisse

Aldrovandi [~va'~], Ulisse, talijanski prirodoslovac, botaničar i erudit (Bologna, 11. IX. 1522 – Bologna, ...

hrana

hrana, tvari što ih organizam (biljke, životinje, čovjek) apsorbira ili na bilo koji način unosi u sebe, ...

rosike

rosike (Droseraceae), biljna por. vodenih, močvarnih i cretnih, rijetko suhih staništa iz razreda dvosupnica ...