Upit algebarska struktura, pronađeno natuknica: 5

algebarska struktura

algebarska struktura, skup na kojem je definirana neka matematička operacija, ili više njih, koja zadovoljava ...

algebarska geometrija

algebarska geometrija, izvorno, metoda istraživanja geometrijskih tvorevina algebarskim sredstvima; ...

algebarska teorija brojeva

algebarska teorija brojeva, dio teorije brojeva kojoj je osnovna zadaća proučavanje aritmetičkih svojstava ...

algebra

algebra (srednjovj. lat. algebra < arap. al-ğabr: [ponovno] uspostavljanje [razlomljenih dijelova]), ...

ploha

ploha, osnovni matematički pojam, kojemu smisao i definicija variraju prema disciplini u kojoj se proučava. ...