Upit algebarska teorija brojeva, pronađeno natuknica: 6

algebarska teorija brojeva

algebarska teorija brojeva, dio teorije brojeva kojoj je osnovna zadaća proučavanje aritmetičkih svojstava ...

algebra

algebra (srednjovj. lat. algebra < arap. al-ğabr: [ponovno] uspostavljanje [razlomljenih dijelova]), ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

algebarska operacija

algebarska operacija, matematička operacija u nižoj matematici, operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, ...

Lafforgue, Laurent

Lafforgue [lafɔ'ʀg], Laurent, francuski matematičar (Antony, Hauts-de-Seine, 6. XI. 1966). Doktorirao ...

Weil, André

Weil [vεj], André, francuski matematičar (Pariz, 6. V. 1906 – Princeton, SAD, 6. VIII. 1998). Diplomirao ...