Upit alikvotni dio, pronađeno natuknica: 3

alikvotni dio

alikvotni dio (lat. aliquot: nekoliko). 1. Dio koji razmjerno otpada na pojedinu stranku, stavku, doprinos, ...

nasljedno pravo

nasljedno pravo, u objektivnom smislu, grana građanskoga prava koja uređuje pravne odnose povodom smrti ...

suvlasništvo

suvlasništvo, vlasništvo više osoba na istoj stvari kod kojega svakomu od suvlasnika pripada alikvotni ...