Upit alkalimetrija, pronađeno natuknica: 2

alkalimetrija

alkalimetrija (alkalije + -metrija), u analitičkoj kemiji, metoda za kvantitativno određivanje kiselina ...

volumetrija

volumetrija (volu[men] + -metrija) (titrimetrija), u kemijskoj analizi, skup kvantitativnih metoda kojima ...