Upit alkoholno vrenje, pronađeno natuknica: 10

alkoholno vrenje

alkoholno vrenje (alkoholna fermentacija), biokemijska razgradnja fermentabilnih šećera, uglavnom na ...

biokemija

biokemija (bio- + kemija), osnovna prirodna znanost koja se bavi molekularnim strukturama i procesima ...

Buchner, Eduard

Buchner [bu:'xnəɹ], Eduard, njemački kemičar (München, 20. V. 1860 – Focşani, Rumunjska, 13. VIII. 1917). ...

glikoliza

glikoliza (gliko- + -liza), središnji anaerobni metabolički proces, kojim se glukoza (C6H12O6) u desetak ...

Harden, Arthur

Harden [hα:'dən], Arthur, engleski biokemičar (Manchester, 12. X. 1865 – Bourne, Buckinghamshire, 17. VI. 1940). ...

kom

kom (komina), smjesa usitnjena ili mljevena voća ili izmuljena grožđa, pripremljena za spontano ili ...

rakija

rakija (tur. raki < arap. ’araq: para, znoj), jako alkoholno piće s volumnim udjelom alkohola od 25 ...

šećer

šećer ili saharoza (tur. şeker < perz. šeker < staroindij. śarkarā: šljunak; mljeveni šećer ili lat. ...

vrenje

vrenje. 1. U fizici, fazni prijelaz iz tekućega u plinovito agregatno stanje koji se zbiva istodobno ...

pivo

pivo, pjenušavo alkoholno piće karakteristična gorka okusa i arome po hmelju, dobiveno alkoholnim vrenjem ...

(1)