Upit altimetar, pronađeno natuknica: 2

altimetar

altimetar (lat. altus: visok + metar) →  visinomjer ...

visinomjer

visinomjer (altimetar), sprava za određivanje visine. Kod zrakoplova visinomjer može određivati bilo ...