Upit ambivalencija, pronađeno natuknica: 1

ambivalencija

ambivalencija (ambi- + kasnolat. valentia: vrijednost). 1. Dvojaka vrijednost. 2. U psihologiji, čuvstvena ...