Upit ambivertiranost, pronađeno natuknica: 1

ambivertiranost

ambivertiranost (ambi- + lat. vertere: skretati). 1. Seksualna sklonost prema pripadnicima obaju spolova. 2. ...