Upit ambulanta, pronađeno natuknica: 3

ambulanta

ambulanta (njem. ambulante [Behandlung]: ambulantno [liječenje] < franc. ambulant < lat. ambulans, prema ...

Rapić, Stjepan

Rapić, Stjepan, hrvatski veterinar (Dužica kraj Siska, 28. IV. 1904 – Zagreb, 7. IV. 1978). Doktorirao ...

vojarna

vojarna, vojni kompleks s prostorima i građevinama za smještaj, obuku te za svakodnevni život i rad ...