Upit amfiboli, pronađeno natuknica: 5

amfiboli

amfiboli (grč. ἀμφίβολος: dvojak), grupa silikatnih minerala u kojima su SiO4 grupe vezane u dvostruke ...

eruptivne stijene

eruptivne stijene (lat. eruptus, particip pasivni od erumpere: izbiti, provaliti, provreti), magmatske ...

intruzivne stijene

intruzivne stijene (od srednjovj. lat. intrusio, prema lat. intrudere: upasti; gurnuti), plutoniti, ...

metamorfoza

metamorfoza (grč. μεταμόρφωσις), općenito: preobrazba, pretvorba. 1. U grčkoj mitologiji bogovi su ...

skarn

skarn (šved.), stari švedski rudarski naziv za smjesu silikatnih minerala i nekih ruda koja je nastala ...