Upit amfiktionija, pronađeno natuknica: 2

amfiktionija

amfiktionija (grč. ἀμφıϰτυονία), savez grčkih plemena i polisa oko nekoga zajedničkog svetišta. Najpoznatija ...

Filip II. (382. pr. Kr.-336. pr. Kr.)

Filip II. (grč. Φίλıππος, Phílippos), makedonski kralj od 359. pr. Kr. (?, 382. pr. Kr. – Edesa, sjeverna ...