Upit amonijak, pronađeno natuknica: 47

amonijak

amonijak (lat. ammoniacus < grč. ἀμμωνıαϰός: iz kraja blizu Amonova hrama u Libiji, gdje se dobivala ...

amonij

amonij (prema amonijak), NH4–, jednovalentni radikal koji stvara mnogobrojne soli slične solima alkalijskih ...

amonijačno vrenje

amonijačno vrenje, raspadanje karbamida (ureje), H2NCONH2, na ugljikov dioksid i amonijak djelovanjem ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

biološko kruženje elemenata

biološko kruženje elemenata, kružno kretanje kemijskih elemenata u procesima izgradnje i razgradnje ...

dušične bakterije

dušične ili nitrogene bakterije, različite vrste bakterija iz reda pravih bakterija, por. Bacteriaceae, ...

dušik

dušik, simbol N (nitrogenium), kemijski element (atomski broj 7, relativna atomska masa 14,0067, stabilni ...

elementna analiza

elementna analiza, skup metoda za kvantitativno određivanje kemijskog sastava, odn. za određivanje udjela ...

(1)  2  3  4  5