Upit amorfan, pronađeno natuknica: 4

amorfan

amorfan (grč. ἄμορφος). 1. Koji nema određena, postojana oblika; bezobličan. 2. U kemiji, amorfne ...

jantar

jantar ili ćilibar (ruski jantar’ < litavski gintãras; turski kehruba, kehlibar < perzijski kehrubā, ...

polikarbonat

polikarbonat (poli- + karbonat) (PC), plastomerni materijal, linearni poliester ugljične kiseline. Proizvodi ...

polimetakrilati

polimetakrilati (poli- + metakrilna kiselina), plastomerni materijali, polimeri estera metakrilne kiseline, ...